28 Marec 2017

Velike stvaritve malih mojstrov 2017 - Stavbno okrasje

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite muzejskega pedagoškega projekta Velike stvaritve malih mojstrov, ki bo letos potekal pod naslovom Stavbno okrasje.

Ali je v kraju, kjer živim kaka stavba, ki priteguje mojo pozornost? Morda je to samo kak detajl, vhodna vrata, okraski na fasadah, ograje, gospodarska poslopja, kapelice in znamenja, mostovi … Ali vem, kdo in kdaj jih je zgradil?

Učence/ke in njihove mentorje/ice vabimo, da izdelajo likovna dela (risbe ali makete), ki bodo predstavila stavbe oz. njihove detajle po lastnem izboru učencev. Zaradi omejenih razstavnih možnosti naj  risbe ne presegajo velikosti risalnega lista, makete pa ne velikosti 25 x 25 x 25 cm.

Z izbrano temo se v Pokrajinskem muzeju Maribor vključujemo v Plečnikovo leto, v katerem obeležujemo 60. obletnico smrti izjemnega slovenskega arhitekta, katerega stavbe še danes pritegujejo splošno pozornost.

Likovna dela naj bodo opremljena z naslednjimi podatki (velike tiskane črke):

-naslov likovnega dela (n. pr.: Vhodna vrata hiše v Gosposki ul. 10 v Mariboru)

-ime in priimek učenca/ke

-starost in razred

-ime in naslov šole

-ime in priimek mentorja/ice.

Vsa dela, ki bodo prispela v Pokrajinski muzej Maribor najkasneje do petka, 13. maja 2017, bodo razstavljena na razstavi, ki jo bomo odprli predvidoma v torek, 23. maja 2017, ob 11. uri.  

Za dodatne informacije vam je na voljo Drago Oman, tel.: 228 35 51 ali drago.oman@maribor.si.